The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

221 tot 230 van 779
1 ... 71 ... 151 ... 201   211   221   231   241 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

221  download 351008 Rapport: Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade: bestuurlijke boetes en civielrechtelijke aansprakelijkheid
W.A. Eshuis, J.M. Gaarthuis, R. Knegt, M.H. Schaapman (2011), p. xiv, 110
222   Hoofdstuk: De Hoge Raad in 2025: met of zonder cassatie in de bestuursrechtspraak?
B.J. van Ettekoven in: De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (2011), p. 263-274
223   Hoofdstuk: Effectieve rechtsbescherming door de bestuursrechter: Afdeling bestuursrechtspraak: ‘op weg van goed naar beter'
B.J. van Ettekoven in: De Raad van State in perspectief (2011), p. 293-324
224   Artikel: Nieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht
B.J. van Ettekoven in: Verkeersrecht, Vol. 59 (2011), p. 208-215
225   Artikel: Waarom makkelijk als het moeilijk kan? Het vereiste van de processuele connexiteit in het voorstel voor een Wet nadeelcompensatie
B.J. van Ettekoven, B.P.M. van Ravels, M.K.G. Tjepkema in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 2011 (2011), p. 58-68
226  download 364289 Inaugurele rede: Wat is normaal? Van planschade naar nadeelcompensatie
B.J. van Ettekoven (2011), p. 29
227   Boekbespreking: 
E. Fahey in: Common Market Law Review, Vol. 48 (2011), p. 1737-1739 , Crime within the area of freedom, security and justice: a European public order
228   Boekbespreking: 
E. Fahey in: Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 18 (2011), p. 341-344 , The outer limits of European Union law
229   Hoofdstuk: De kernwaarden van Floris Bannier
N. Fanoy in: Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier (2011), p. 46-51
230   Boekbespreking: 
M.D. Fink in: Netherlands International Law Review, Vol. 58 (2011), p. 438-441 , Maritime security and the law of the sea