The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

211 tot 220 van 779
1 ... 71 ... 151 ... 191   201   211   221   231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

211  download 465894 Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 118 (2011), p. 6621-6622
212   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 120 (2011), p. 6749-6750
213  download 483823 Hoofdstuk: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument. - 3e dr. (2011), p. 357-369
214   Annotatie: TvC 2011, , (gevoegde zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08: Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA e.a.)
N.A.N.M. van Eijk in: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, Vol. 1, gevoegde zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08: Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA e.a. (2011), p. 21-25
215   Hoofdstuk: Verdeling van radiofrequenties
N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins in: Schaarse publieke rechten (2011), p. 45-70
216   Artikel: Rethinking solidarity in the EU, from fact to social contract: editorial
W.T. Eijsbouts, D. Nederlof in: European Constitutional Law Review, Vol. 7 (2011), p. 169-172
217   Artikel: Vastgoed in de winstsfeer: inkomstenbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 195-252
218   Artikel: Vastgoed in de winstsfeer: vennootschapsbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 253-286
219  download 484557 Artikel: Public agility and change in a network environment
T. van Engers, A. Boer in: eJournal of eDemocracy & Open Government, Vol. 3 (2011), p. 99-117
220  download 346507 Hoofdstuk: Schadevergoeding na arbeidsongeval en beroepsziekte
W. Eshuis in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 117-133