The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

191 tot 200 van 876
1 ... 81 ... 171   181   191   201   211 ... 261 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

191   Boekbespreking: Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs
I. van Domselaar in: Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, Vol. 40 (2011), p. 177-181 , Justice for hedgehogs
192  download 488662 Artikel: Cinderella encontra seu príncipe: a especialista independente no campo dos direitos culturais
Y. Donders in: Revista Observatório Itaú Cultural, Vol. 11 (2011), p. 73-88
193  download 488681 Artikel: Encontrando manieras de medir a dimensão cultural nos direitos humanos e no desenvolvimento
Y. Donders, A. Laaksonen in: Revista Observatório Itaú Cultural, Vol. 11 (2011), p. 89-114
194  download 342918 Artikel: The right to enjoy the benefits of scientific progress: in search of state obligations in relation to health
Y. Donders in: Medicine, Health Care and Philosophy, Vol. 14 (2011), p. 371-381
195  download 362265 Hoofdstuk: Dilemmas and strategies in research on migrants: a case study in law and sociology
N. Doornbos in: Law and method: interdisciplinary research into law (2011), p. 277-288
196   Artikel: Collective action in labour conflicts under the Rome II regulation (part I)
F. Dorssemont, A. van Hoek in: European Labour Law Journal, Vol. 2 (2011), p. 48-75
197   Artikel: Collective action in labour conflicts under the Rome II regulation (part II)
F. Dorssemont, A. van Hoek in: European Labour Law Journal, Vol. 2 (2011), p. 101-118
198  download 342919 Artikel: Cyberoperaties: naar een juridisch raamwerk
P.A.L. Ducheine, J.E.D. Voetelink in: Militaire Spectator, Vol. 180 (2011), p. 273-286
199  download 342982 Hoofdstuk: De legitimering van statelijk geweldgebruik na 9/11
P.A.L. Ducheine, T.D. Gill in: Nine eleven: tien jaar later (2011), p. 216-234, 256-257, 280-284
200  download 350418 Artikel: Religie, recht en oorlog
P.A.L. Ducheine, J.P. Spijk in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. 104 (2011), p. 189-194