The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

141 tot 150 van 898
1 ... 81 ... 121   131   141   151   161   171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

141   Boekbespreking: 
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2011 (2011), p. 83-85 , Terra reversa: de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
142  download 496320 Boekbespreking: 
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2011 (2011), p. 85-87 , We built this country: builders' labourers & their unions, 1787 to the future
143   Artikel: Are you being served? The consultation procedure on the functioning of the European Company Statute
J. Cremers in: Transfer, Vol. 17 (2011), p. 269-274
144  download 496387 Rapport: Auf der Suche nach billigen Arbeitskräften in Europa: Lebens- und Arbeitsbedingungen entsandter Arbeitnehmer
J. Cremers (2011), p. 65
145  download 496390 Rapport: EU and national company law: fixation on attractiveness
J. Cremers, E. Wolters (2011), p. 60
146   Artikel: EU coordination of national social security in multiple cross border situations
J. Cremers in: Marmara Journal of European Studies, Vol. 19 (2011), p. 31-53
147  download 529853 Artikel: In search of cheap labour in Europe - Working and living conditions of posted workers
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2011 (2011), p. 6-10
148  download 496388 Boek: In search of cheap labour: working and living conditions of posted workers
J. Cremers (2011), 192 p.
149   Artikel: Kanttekeningen bij de nieuwe zelfstandigheid
J. Cremers in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 27 (2011), p. 345-356
150   Hoofdstuk: Management and worker involvement: cat and mouse or win-win?
J. Cremers in: The sustainable company: a new approach to corporate governance (2011), p. 75-90