The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

111 tot 120 van 898
1 ... 81   91   101   111   121   131 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

111   Hoofdstuk: Het constitutionele perspectief en de 'coming of age' van internationale organisaties
K. Brölmann in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 73-85
112   Hoofdstuk: Spain
O. Bueno Diaz, L. Martínez Velencoso in: Unexpected circumstances in European contract law (2011), p. 126-133
113   Artikel: ‘As long as they keep away from me’: the paradox of antigay violence in a gay-friendly country
L. Buijs, G. Hekma, J.W. Duyvendak in: Sexualities, Vol. 14 (2011), p. 632-652
114   Hoofdstuk: Molding a European Electorate
K.M. Buitenweg in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 87-96
115   Hoofdstuk: Non-discriminatie en meestbegunstiging
I.J.J. Burgers, O.C.R. Marres in: Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (2011), p. 489-522
116   Hoofdstuk: Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht
I.J.J. Burgers, O.C.R. Marres in: Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (2011), p. 465-472
117   Rapport: Grip op de grond: marktverkenning luchtvrachtgrondafhandeling Schiphol
G. Burghouwt, J. Cook, J. Poort (2011), p. 27
118  download 508365 Rapport: Inequality and anti-globalization backlash by political parties
B. Burgoon (2011), p. 43
119   Artikel: Flexicurity: a conceptual critique
L. Burroni, M. Keune in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 17 (2011), p. 75-91
120   Artikel: Agency growth between autonomy and accountability: the European Police Office as a ‘living institution’
M. Busuioc, D. Curtin, M. Groenleer in: Journal of European Public Policy, Vol. 18 (2011), p. 848-867