The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

91 tot 100 van 779
1 ... 71   81   91   101   111 ... 151 ... 231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

91   Hoofdstuk: A cognitive science perspective on legal ontologies
J. Breuker, R. Hoekstra in: Approaches to legal ontologies: theories, domains, methodologies (2011), p. 69-81
92   Hoofdstuk: Eigen gebrek en causaliteit in het verzekeringsrecht
H.M.B. Brouwer in: Verzekeringsrecht praktisch belicht. - 3e dr. (2011), p. 369-385
93   Hoofdstuk: International organizations and treaties: contractual freedom and institutional constraint
C. Brölmann in: Research handbook on the law of international organizations (2011), p. 285-312
94   Artikel: Transboundary aquifers as a concern of the international community: editorial
C. Brölmann in: International Community Law Review, Vol. 13 (2011), p. 189-191
95   Hoofdstuk: Het constitutionele perspectief en de 'coming of age' van internationale organisaties
K. Brölmann in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 73-85
96   Hoofdstuk: Spain
O. Bueno Diaz, L. Martínez Velencoso in: Unexpected circumstances in European contract law (2011), p. 126-133
97   Artikel: ‘As long as they keep away from me’: the paradox of antigay violence in a gay-friendly country
L. Buijs, G. Hekma, J.W. Duyvendak in: Sexualities, Vol. 14 (2011), p. 632-652
98   Hoofdstuk: Molding a European Electorate
K.M. Buitenweg in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 87-96
99   Rapport: Grip op de grond: marktverkenning luchtvrachtgrondafhandeling Schiphol
G. Burghouwt, J. Cook, J. Poort (2011), p. 27
100  download 508365 Rapport: Inequality and anti-globalization backlash by political parties
B. Burgoon (2011), p. 43