The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

91 tot 100 van 898
1 ... 71   81   91   101   111 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

91   Annotatie: M en R 2011, 141, (nr. C-479/10: [veroordeling Zweden vanwege het gedurende een aantal jaren overschrijden van de grenswaarden voor PM10 in drie gebieden])
M. Bogaart in: Milieu & Recht, Vol. 7, nr. C-479/10: [veroordeling Zweden vanwege het gedurende een aantal jaren overschrijden van de grenswaarden voor PM10 in drie gebieden] (2011), p. 463-467
92   Artikel: To flood or not to flood...... that is the question: het conflict over de Hertogin Hedwigepolder in het licht van artikel 6 van de Habitatrichtlijn
M. Bogaart in: Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, Vol. 25 (2011), p. 110-118
93   Annotatie: TGMA 2011, , (gevoegde zaken C-165/09 t/m C-167/09: [Nederlandse electriciteitscentrales])
M.M. Bogaart in: Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, Vol. 4, gevoegde zaken C-165/09 t/m C-167/09: [Nederlandse electriciteitscentrales] (2011), p. 230-245
94   Artikel: Beyond dispute: international judicial institutions as lawmakers
A. von Bogdandy, I. Venzke in: German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, Vol. 12 (2011), p. 979-1003
95   Artikel: On the democratic legitimation of international judicial lawmaking
A. von Bogdandy, I. Venzke in: German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, Vol. 12 (2011), p. 1341-1370
96  download 476706 Rapport: Building joint capacity: the role of European Union agencies in the management of trans-boundary crises
A. Boin, M. Busuioc, M. Groenleer (2011), p. 31
97  download 542550 Artikel: Voorzorgsmaatregelen bij aanvallen en de legaliteit van de knock on the roof methode
J.C. van den Boogaard in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. 104 (2011), p. 262-275
98   Artikel: Managerial autonomy, allocation of control rights, and optimal capital structure
A.W.A. Boot, A.V. Thakor in: The Review of Financial Studies, Vol. 24 (2011), p. 3434-3485
99   Boek: Evenredig de ruimte: bestuurlijke ruimte in het afwegingskader van het omgevingsrecht op basis van evenredige belangenafweging
H. Borgers, J. van der Heijden (2011), 109 p.
100  download 364304 Hoofdstuk: Het recht op duurzame gebiedsexploitatie
H. Borgers, J. van der Heijden in: Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht (2011), p. 31-45