The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurT.M. de Boer
TitelNJ 2011, 349, (zaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA])
TijdschriftNederlandse Jurisprudentie
Jaargang34/35
Boek/bron titelzaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA]
Jaar2011
Pagina's3523-3528
ISSN01650637
RechtscollegeHvJ EG
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingVerzoek om een prejudiciële beslissing krachtens art. 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 4 april 2008 (NJ 2008, 202). Art. 5, punt 3, EEX-Verordening. Begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’. Productaansprakelijkheid. Art. 5, punt 3, EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat in het kader van een geding als bij de verwijzende rechterlijke instantie aan de orde, de termen ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ duiden op de plaats waar de initiële schade is ingetreden bij het normale gebruik van het product voor het doel waarvoor het bestemd is.
Soort documentAnnotatie
Download
Document finderUvA-Linker