The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurT. Blom
TitelPolitie
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Jaargang41
Jaar2011
Nummer8
Pagina's940-944
ISSN00459879
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingOp 21 november 2006 werd het voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 20.., Kamerstukken II nr. 30 880) ingediend bij de Tweede Kamer. Dat voorstel betreft een herziening van het politiebestel door wijzigingen in het bestuur en in het bijzonder het beheer van de politie aan te brengen. Zowel in het regeerakkoord als in het gedoogakkoord is voorzien dat er een nationale politie komt. Het op 21 november 2006 ingediende wetsvoorstel wordt met het oog op de realisatie van dit voornemen aangepast (Kamerstukken II 2010/11, 30 880, nr. 11). Zie voor de inhoud de rubriek in het maartnummer (DD 2011, 21).
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker