The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurT. Blom
TitelPolitie
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Jaargang41
Jaar2011
Nummer6
Pagina's715-719
ISSN00459879
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingSamen met politie en OM heeft de minister van Veiligheid en Justitie de aanval geopend op de toegenomen regulering, protocollering en administratieve lasten binnen het politievak onder de noemer 'minder regels, meer op straat' (Kamerstukken II 2010/11, 29628, nr. 238). De administratieve lasten bij de politie zijn te hoog en het vakmanschap wordt te veel ingeperkt. Politiemensen en burgers worden hierdoor gehinderd. In deze kabinetsperiode moeten de administratieve lasten van de politie met 25% zijn verminderd.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker