The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteursM. Haentjens, J.W. Meijer
TitelContracteren onder voorwaarden
TijdschriftTOP
Jaargang6
Jaar2011
Nummer2
Pagina's63-70
ISSN15706613
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingIn de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk wordt vrijwel altijd onderhandeld ‘onder voorwaarden’. Gebruikelijke voorwaarden zijn dat een vergunning zal worden verkregen, dat de financiering rond komt, of dat de raad van commissarissen zijn goedkeuring zal verlenen. Contracteren onder voorwaarde(n) is dogmatisch echter niet eenvoudig, hetgeen ook in de praktijk voor onaangename verrassingen kan zorgen. Dit artikel beoogt bij te dragen aan het voorkomen van die verrassingen. Daartoe wordt ingegaan op enige algemene aspecten van de precontractuele aansprakelijkheid en het contracteren onder voorwaarden, zoals het onderscheid tussen ontbindende en opschortende voorwaarde(n), tussen de potestatieve voorwaarde en de optie, maar ook op de gevolgen van ongeldige voorwaarde(n). Voorts wordt een aantal veelgebruikte voorwaarden behandeld, waarbij telkens praktische aanbevelingen worden gedaan.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker