The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurS. van Gompel
TitelFormalities in copyright law: an analysis of their history, rationales and possible future
PromotorB. Hugenholtz
Datum16-03-2011
Jaar2011
Pagina'sxii, 309
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
SamenvattingPraktisch overal ter wereld genieten auteurs tegenwoordig van rechtswege bescherming tegen verveelvoudiging en openbaarmaking van hun werk. In tegenstelling tot het octrooirecht of het merkenrecht kent het auteursrecht geen formaliteiten, zoals een registratieplicht of een verplichting de exemplaren van werken te voorzien van een teken (een copyright notice). Hierdoor is de drempel voor auteursrechtelijke bescherming relatief laag en is er niet altijd voldoende informatie voorhanden om de exploitatie van rechten adequaat te regelen. Om meer rechtszekerheid te creƫren omtrent auteursrechtelijke claims, het vragen en regelen van toestemming voor het (her)gebruik van werken te vergemakkelijken en het publieke domein te verrijken met een groter aantal werken wordt in toenemende mate gepleit voor herinvoering van formaliteiten in het auteursrecht. Stef van Gompel analyseert of dit mogelijk is vanuit juridisch en theoretisch perspectief. Daartoe bestudeerde hij de geschiedenis, ratio en mogelijke toekomst van auteursrechtformaliteiten. Hij concludeert dat het vanuit juridisch-theoretisch oogpunt mogelijk is de bescherming van de economische rechten van auteurs (mede) afhankelijk te stellen van formaliteiten. Het formaliteitenverbod in de Berner Conventie biedt thans echter onvoldoende ruimte voor herinvoering van formaliteiten. Om de uitdagingen waarmee het auteursrecht wordt geconfronteerd, adequaat te kunnen aanpakken zou de Berner Conventie op dit punt moeten worden gewijzigd, betoogt Van Gompel.
TaalEnglish
OpmerkingenCommercial edition: Kluwer Law (Alphen aan de Rijn), ISBN 9789041134189.
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker