The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurM. de Graaf-Zijl
TitelJonge werkende ouders in de knel door nieuwe regels kinderopvangtoeslag
TijdschriftMe Judice : Economen in Debat
Jaargang2011
Jaar2011
Nummer11 nov
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)
SamenvattingOnder het mom van fraudebestrijding verandert minister Kamp de regels voor de kinderopvangtoeslag. Hij koppelt het aantal uren dat een gezin kan declareren aan het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Hoewel dit in eerste instantie een stimulans lijkt om meer te gaan werken, is het in de wijze waarop het beleidsvoorstel nu is vormgegeven lastig te rijmen met de jarenlange inspanning van de overheid om het opleidingsniveau te verhogen, de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen te bevorderen en de arbeidsmarkt flexibeler te maken. In dit artikel illustreer ik aan de hand van een aantal voorbeelden op welke punten het plan slecht uitpakt.
Soort documentArtikel
Download
Document finderUvA-Linker