The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteursF.A.G. Groothuijse, R. Uylenburg, M.N. Boeve
TitelHet omgevingsrecht geprogrammeerd: verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht
UitgeverSTEM
PlaatsArnhem
Jaar2011
Pagina's117
ISBN9789089582089
SerietitelSTEM publicatie
Serienummer2010/10
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingDit onderzoek heeft als doel: het verkennen van de mogelijkheden om doelen van milieubeleid, in veel gevallen in de vorm van kwaliteitseisen betreffende de fysieke leefomgeving, te bereiken met een programmatische aanpak. Met een programmatische aanpak wordt gedoeld op een planmatige aanpak waarbij voorgenomen en autonome ontwikkelingen enerzijds en voor het doelbereik positieve maatregelen anderzijds worden afgewogen. Kern van die aanpak is dat er ruimte bestaat om binnen de looptijd van het programma te schuiven, zodat het mogelijk is eerst ontwikkelingen toe te staan en daarna maatregelen te treffen.
Dit onderzoek beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan inzicht in de (juridische) mogelijkheden om evenwicht te brengen in de wens en noodzaak de fysieke leefomgeving te beschermen en de kwaliteit daarvan te verbeteren enerzijds én de wens tot ontwikkeling van (ruimtelijke) projecten anderzijds.
Soort documentRapport
Download
Document finderUvA-Linker