The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteursF.A.G. Groothuijse, D. Korsse
TitelDe ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro: instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Jaargang2011
Jaar2011
Nummer3
Pagina's82-92
ISSN15685012
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingIn deze bijdrage onderzoeken wij de ontheffingsbevoegdheid
als instrument voor het afwijken van algemene
regels in een provinciale planologische verordening. Daarbij zal
worden bezien of voor het opnemen van een dergelijke
ontheffingsbevoegdheid voor GS in een provinciale verordening
een wettelijke grondslag is vereist, wat de
voor- en nadelen zijn van deze figuur en hoe de ontheffingsbevoegdheid
zich verhoudt met de sturingsfilosofie
van de Wro. Vervolgens wordt het wetsvoorstel inhoudelijk
besproken en van kritische kanttekeningen voorzien.
Bezien zal worden in hoeverre het wetvoorstel de
geconstateerde onduidelijkheden wegneemt en welke
eventuele nieuwe vragen daarmee worden opgeroepen.
Waar mogelijk worden aanbevelingen tot verbetering
van het wetsvoorstel gedaan.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker