The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurB.J. van Ettekoven
TitelNieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht
TijdschriftVerkeersrecht
Jaargang59
Jaar2011
Nummer7/8
Pagina's208-215
ISSN0042398X
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingFebruari jongstleden verscheen het wetsvoorstel voor de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Het wetsvoorstel borduurt voort op het voorontwerp uit 2007 van de Studiegroep Scheltema. In het wetsvoorstel worden even interessante als ingrijpende wijzigingen voorgesteld. Die wijzigingen raken aan de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Hoewel het wetsvoorstel zal worden geïncorporeerd in de Algemene wet bestuursrecht, raakt het voorstel niet alleen de wereld van de bestuursrechtjurist, maar ook die van civilisten die werkzaam zijn in het domein van de overheidsaansprakelijkheid. In dit artikel zullen de hoofdlijnen van het wetsvoorstel worden besproken. Enkele onderdelen zullen kritisch onder de loep worden genomen.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker