The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteursP.A.L. Ducheine, J.E.D. Voetelink
TitelCyberoperaties: naar een juridisch raamwerk
TijdschriftMilitaire Spectator
Jaargang180
Jaar2011
Nummer6
Pagina's273-286
ISSN00263869
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdam Center for International Law (ACIL)
SamenvattingDefensie zal de komende jaren investeren in cyberoperaties. Deze operaties zullen ingebed zijn in de strategische Cybervisie Defensie, de Nationale Cybersecurity Strategie en de Nationale veiligheidsstrategie. De krijgsmacht zal cyberactiviteiten vanuit de drie hoofdtaken moeten ontplooien. Daarbij is een juridisch raamwerk onmisbaar. Dit raamwerk bestaat enerzijds uit de grondslagen voor nationale en internationale inzet: de rechtsbases. Anderzijds zullen cyberoperaties – net als andere operaties – moeten worden uitgevoerd binnen de van toepassing zijnde rechtsregimes. Beide componenten van dit raamwerk vertonen nog lacunes, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden. Deze bijdrage inventariseert en analyseert de
componenten en brengt een aantal vraagstukken in kaart.
Soort documentArtikel
Download
Document finderUvA-Linker