The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteursJ. Cremers, E. Wolters
TitelVestigingsbeleid op drift? Europees onderzoek naar ondernemingsrecht
TijdschriftZeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen
Jaargang22
Jaar2011
Nummer2
Pagina's26-27
ISSN15696561
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)
SamenvattingVereenvoudiging van regels is populair in Europa. Ook tijdens en na de economische crisis is men doorgegaan met deregulering van de ondernemingswetgeving. Uit een verkennend onderzoek van experts uit 25 EU-lidstaten en Noorwegen en Zwitserland blijkt dat de Europese landen niet de concurrentie aangaan met grootmachten buiten de EU maar in werkelijkheid elkaar beconcurreren. Teneinde de slag om het bedrijfsleven niet te verliezen vernieuwen landen hun nationale rechtsvormen. Motief voor de veranderingen is de lagere kosten. Een belangrijk effect is dat de informatievoorziening, de transparantie en de controlemogelijkheid voor werknemers, klanten, overheden en minderheidsaandeelhouders verminderen. Deze flexibele vennootschappen zijn in de praktijk niet of nauwelijks te controleren in het geval van frauduleuze praktijken. Brievenbusconstructies of de beruchte plof-bv en het ontlopen van aansprakelijkheid komen daarmee sterker in beeld. Failliet gaan, met alle gevolgen van dien voor klanten, crediteuren en werknemers, wordt eveneens eenvoudiger. In het onderzoek springt een belangrijke discrepantie in het oog.
Lidstaten zijn redelijk doortastend als het gaat om verregaande maatregelen die leiden tot veraangenaming van het ondernemingsklimaat. Dit voortvarende beleid is echter niet terug te vinden zodra meer maatschappelijke thema’s, zoals diversiteit in besturen en werknemersparticipatie aan de orde zijn. Op deze terreinen is weinig vooruitgang geboekt en is de wetgever niet snel geneigd tot (dwingende) regelgeving.
Soort documentArtikel
Download
Document finderUvA-Linker