The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurJ. Cremers
TitelNederland geen gidsland: betere rechten voor Europese ondernemingsraden
TijdschriftZeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen
Jaargang22
Jaar2011
Nummer3
Pagina's38-40
ISSN15696561
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)
SamenvattingHet wettelijk kader voor het werk van Europese ondernemingsraden stamt uit 1994. Het heeft lang geduurd alvorens deze wetgeving kon worden herzien. In 2009 is een nieuwe tekst overeengekomen tussen het Europees parlement en de Europese ministerraad. Lidstaten hadden tot juni 2011 de tijd om deze wet om te zetten in nationaal recht. In dit artikel wordt kort verslag uitgebracht van de Europese en Nederlandse stand van zaken. /// The Legal frame for the work of European Works Councils was formulated in 1994. It took a long way before this legislation was revised. In 2009 a new text was concluded between the European Parliament and the European Council. Member States had till June 2011 to implement the Directive into national law. In this article the author reports briefly on the European and the Dutch transposition.
Soort documentArtikel
Download
Document finderUvA-Linker