The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2011"

AuteurR.P.C. Cornelisse
TitelAanmerkelijk belang; conserverende aanslag en verkrijgingsprijs
TijdschriftNTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Jaargang2011
Jaar2011
Nummer8
Pagina's1-2
ISSN13896423
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdam Center for Tax Law (ACTL)
SamenvattingEen van de meest complexe onderdelen van de huidige aanmerkelijkbelangregeling betreft de wisselwerking tussen de aan een belastingplichtige - bij voorbeeld ter zake van zijn emigratie - opgelegde conserverende aanslag en de omvang van de verkrijgingsprijs van de aandelen (ter zake waarvan een conserverende aanslag is opgelegd) in relatie tot nadien optredende gebeurtenissen in de vorm van het ontvangen van dividend op die aandelen dan wel de vervreemding (van een deel) van de aandelen. Bij Algemene Maatregel van Bestuur van 23 december 2010 (Stb. 2010, 885) is de op deze problematiek betrekking hebbende regelgeving aangepast. Deze aanpassing vindt zijn neerslag in het bepaalde in art. 21 Uitv.besl. IB 2001. In deze bijdrage zal ik betogen dat deze aanpassing voor bepaalde situaties niet juist is. Ik zal dit onderbouwen aan de hand van een voorbeeld dat ontleend is aan de nota van toelichting van voornoemde AMvB.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker