The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

651 tot 660 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 631   641   651   661   671 ... 701 ... 791 ... 881

651   Hoofdstuk: Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen 's-Gravenhage 1961 [vertaling]
B.E. Reinhartz in: Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (2010), p. 1299-1330
652   Artikel: Verduisteren en verzwijgen: hoe ver reikt de toepassing van artikel 3:194 lid 2 BW?
B.E. Reinhartz in: Tijdschrift Erfrecht, Vol. 2010 (2010), p. 115-117
653   Hoofdstuk: Wet conflictenrecht erfopvolging
B.E. Reinhartz in: Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (2010), p. 1331-1335
654   Boekredactie: Inleiding in de rechtswetenschap. - 2e dr.
P.P. Rijpkema (2010), p. xvi, 463
655   Hoofdstuk: Algemene vernietigingsgronden: de informatieplicht
J.G.J. Rinkes, M.L. Hendrikse in: Algemene voorwaarden. - [5e dr.] (2010), p. 153-192
656   Artikel: Fragile convergence: understanding variation in the enforcement of China's industrial pollution law
B. van Rooij, C.W.H. Lo in: Law & Policy, Vol. 32 (2010), p. 14-37
657   Artikel: Greening industry without enforcement? An assessment of the World Bank's pollution regulation model for developing countries
B. van Rooij in: Law & Policy, Vol. 32 (2010), p. 127-152
658  download 337568 Hoofdstuk: Regulatory compliance: why do enterprises obey the law
B. van Rooij in: Compliance: first priority in corporate responsibilities (2010), p. 64-75
659  download 456755 Hoofdstuk: Renmin duikang wuran zhizhan: renshi Zhongguo Gongmin de Fanwuranxingdong
B. van Rooij in: Huanjing yu Wuran: Kuaxueke Shijiao (Environment and Health: Cross-disciplinary Perspectives) (2010), p. 210-237
660   Artikel: The People vs. Pollution: understanding citizen action against pollution in China
B. van Rooij in: The Journal of Contemporary China, Vol. 19 (2010), p. 55-77