The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

611 tot 620 van 943
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 371 ... 471 ... 561 ... 591   601   611   621   631 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

611   Boekredactie: Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten: Verdrag van Lissabon. - 6e ed.
R.H. van Ooik, T.A.J.A. Vandamme (2010), p. VIII, 262
612   Boekredactie: Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten: Verdrag van Lissabon. - 7e ed.
R.H. van Ooik, T.A.J.A. Vandamme (2010), p. VIII, 272
613   Hoofdstuk: Het standaardwerk van Kapteyn en VerLoren van Themaat
R.H. van Ooik in: Canon van het recht (2010), p. 155-159
614   Hoofdstuk: Titaandioxide: minder afval door de titaandioxide-industrie: interne markt of milieu?
R.H. van Ooik in: Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (2010), p. 214-220
615   Boekbespreking: 
B. Oomen in: Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 28 (2010), p. 501-505 , Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research
616   Boekbespreking: 
B. Oomen in: Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 28 (2010), p. 313-317 , Repairing the past? International perspectives on reparations for gross human rights abuses
617   Boek: Inspiratie voor mensenrechteneducatie: democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs
B. Oomen, M. Vrolijk (2010), IX, 136 p.
618   Hoofdstuk: Soul of a nation? The inception, interpretation and influence of South Africa's 1996 constitution
B. Oomen in: The dynamics of constitutionalism in the age of globalisation (2010), p. 57-70
619  download 180077 Inaugurele rede: Universele rechten, lokale gevechten: over de werking van het rechtspluralisme
B. Oomen (2010), p. 35
620   Artikel: Van walswetten en de wil van God: orthodox-protestantse perspectieven op de gelijkebehandelingszaken
B. Oomen, J. Guijt, I. Meijvogel, M. Ploeg, N. Rijke in: Nederlands Juristenblad, Vol. 85 (2010), p. 216-222