The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

601 tot 610 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 581   591   601   611   621 ... 701 ... 791 ... 881

601   Hoofdstuk: Kansen voor de rechter; maar wie controleert hem?
J. Peters in: Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht (2010), p. 353-368
602   Artikel: Staatscommissie Thomassen: te voorzichtig
J. Peters, G. Boogaard in: Nederlands Juristenblad, Vol. 85 (2010), p. 2802-2808
603   Hoofdstuk: De rol van de rechter bij leven en dood
J.A. Peters, S. Daniels in: Grondrechten in de gezondheidszorg: liber amicorum voor prof. mr. J.K.M. Gevers (2010), p. 201-210
604  download 225751 Hoofdstuk: Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter
J.A. Peters in: Canon van het recht (2010), p. 207-211
605  download 462141 Artikel: Immuniteit ook buiten het parlementair debat
J.A. Peters in: TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, Vol. 1 (2010), p. 327-331
606   Hoofdstuk: Afdeling 3: Vakantie en verlof
S.S.M. Peters in: Arbeidsrecht (2010), p. 52-64
607  download 227515 Annotatie: TRA 2010, 42, (Zaaknr. C-555/07: Kücükdeveci/Swedex Gmbh & Co. KG: leeftijdsdiscriminatie in nationale ontslagregeling: welke rol is weggelegd voor de rechter?)
S.S.M. Peters in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 4, Zaaknr. C-555/07: Kücükdeveci/Swedex Gmbh & Co. KG: leeftijdsdiscriminatie in nationale ontslagregeling: welke rol is weggelegd voor de rechter? (2010), p. 30-32
608  download 227520 Annotatie: TRA 2010, 83, (Zaak C-246/09: vervaltermijn voor instellen beroep na leeftijdsdiscriminatie getoetst aan drie beginselen van Europees recht)
S.S.M. Peters in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 10, Zaak C-246/09: vervaltermijn voor instellen beroep na leeftijdsdiscriminatie getoetst aan drie beginselen van Europees recht (2010), p. 29-31
609  download 227513 Artikel: Vakantierechten van zieke werknemers na Schultz-Hoff: wie betaalt de Europese rekening?
S.S.M. Peters, E.J.A. Franssen in: TRA, Vol. 2 (2010), p. 5-11
610   Artikel: Motieven voor schadeclaims inzake beroepsziekten: een empirisch onderzoek
N.J. Philipsen, W.A. Eshuis in: Tijdschrift voor vergoeding personenschade, Vol. 13 (2010), p. 75-79