The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

591 tot 600 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 571   581   591   601   611 ... 701 ... 791 ... 881

591   Hoofdstuk: Het Verdrag van Lissabon: nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling in Europa … en in de wereld?
M. Pallemaerts in: Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht (2010), p. 245-261
592  download 336779 Hoofdstuk: The rise and fall of communal responsibility in ancient law
F. Parisi, G. Dari-Mattiacci in: Economics of ancient law (2010), p. 135-151
593  download 212543 Hoofdstuk: Holding concurrent realities: reflection on the responses
M. Parlevliet in: Human rights and conflict transformation: the challenges of just peace (2010), p. 105-113
594  download 210516 Hoofdstuk: Rethinking conflict transformation from a human rights perspective
M. Parlevliet in: Human rights and conflict transformation: the challenges of just peace (2010), p. 15-46
595   Boekbespreking: 
T. van Peijpe in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 2010 (2010), p. 32-33 , The transformation of labour law in Europe: a comparative study of 15 countries, 1945-2004
596   Hoofdstuk: The impact of fundamental rights on the content of contracts: determining limits to freedom of contract in family and employment relations
C. Perfumi, C. Mak in: Fundamental rights and private law in the European Union. - Vol. 2: Comparative analyses of selected case patterns (2010), p. 33-75
597   Hoofdstuk: Honor, a topical concept
D. Pessers in: Professional pride: a powerful force (2010), p. 70-78
598   Artikel: Van landbouw naar landschap
D. Pessers, F. Kistenkas in: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde, Vol. 27 (2010), p. 35-39
599   Artikel: Marktwerking in het collectief beheer voor muziekauteursrecht: doelmatig of dwangmatig?
L.W.P. Pessers in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 34 (2010), p. 113-120
600   Artikel: Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter
J. Peters in: Ars Aequi, Vol. 59 (2010), p. 361-363