The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

581 tot 590 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 561   571   581   591   601   611 ... 701 ... 791 ... 881

581   Hoofdstuk: Titaandioxide: minder afval door de titaandioxide-industrie: interne markt of milieu?
R.H. van Ooik in: Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (2010), p. 214-220
582   Boekbespreking: 
B. Oomen in: Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 28 (2010), p. 501-505 , Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research
583   Boekbespreking: 
B. Oomen in: Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 28 (2010), p. 313-317 , Repairing the past? International perspectives on reparations for gross human rights abuses
584   Boek: Inspiratie voor mensenrechteneducatie: democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs
B. Oomen, M. Vrolijk (2010), IX, 136 p.
585   Hoofdstuk: Soul of a nation? The inception, interpretation and influence of South Africa's 1996 constitution
B. Oomen in: The dynamics of constitutionalism in the age of globalisation (2010), p. 57-70
586  download 180077 Inaugurele rede: Universele rechten, lokale gevechten: over de werking van het rechtspluralisme
B. Oomen (2010), p. 35
587   Artikel: Van walswetten en de wil van God: orthodox-protestantse perspectieven op de gelijkebehandelingszaken
B. Oomen, J. Guijt, I. Meijvogel, M. Ploeg, N. Rijke in: Nederlands Juristenblad, Vol. 85 (2010), p. 216-222
588  download 363703 Artikel: CEDAW, the Bible and the State of the Netherlands: the struggle over orthodox women’s political participation and their responses
B.M. Oomen, J. Guijt, M. Ploeg in: Utrecht Law Review, Vol. 6 (2010), p. 158-174
589   Hoofdstuk: Managing and controlling quality in professional services firms
R. van Otterlo, H. van Dijk in: Professional services firms. - 2nd ed. (2010), p. 253-273
590   Boekredactie: Organisatie van professional services: handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein
R. van Otterlo (2010), p. 385