The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

571 tot 580 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 551   561   571   581   591 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

571   Hoofdstuk: The EU's internal and external climate policies: an historical overview
S. Oberthür, M. Pallemaerts in: The new climate policies of the European Union: internal legislation and climate diplomacy (2010), p. 27-63
572   Boekredactie: The new climate policies of the European Union: internal legislation and climate diplomacy
S. Oberthür, M. Pallemaerts (2010), p. 339
573   Boekbespreking: 
D. Obradovic in: European public law, Vol. 16 (2010), p. 318-319 , Dividing lines between the European Union and its member states: the impact of the Treaty of Lisbon
574   Artikel: Boek 10 BW (IPR): Titel 1 Algemene bepalingen: art. 1 tot en met art. 9
A.E. Oderkerk in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 141 (2010), p. 25-29
575   Artikel: Een lappendeken van interpretatiemethoden in de context van het Ontwerp Boek 10 BW: de invloed van Europeanisering en internationalisering van het IPR
A.E. Oderkerk in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 2010 (2010), p. 437-446
576   Hoofdstuk: Nog kansen bij de rechter tegen de overheid?
B. Olivier in: Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht (2010), p. 343-352
577   Boekredactie: European basic treaties: Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the EU, Charter of Fundamental Rights of the EU, Treaty of Lisbon
R.H. van Ooik, T.A.J.A. Vandamme (2010), p. VIII, 242
578   Boekredactie: Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten: Verdrag van Lissabon. - 6e ed.
R.H. van Ooik, T.A.J.A. Vandamme (2010), p. VIII, 262
579   Boekredactie: Europese basisverdragen: EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten: Verdrag van Lissabon. - 7e ed.
R.H. van Ooik, T.A.J.A. Vandamme (2010), p. VIII, 272
580   Hoofdstuk: Het standaardwerk van Kapteyn en VerLoren van Themaat
R.H. van Ooik in: Canon van het recht (2010), p. 155-159