The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

531 tot 540 van 886
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 511   521   531   541   551 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

531   Annotatie: BNB 2010, 196, (zaaknr. 08/05235, LJN BL1945: [inzake aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding])
A.L. Mertens in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 13, zaaknr. 08/05235, LJN BL1945: [inzake aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding] (2010), p. 3107-3119
532   Annotatie: BNB 2010, 252-253, (zaaknr. 08/05149, LJN BI5095: [inzake aan werknemers verstrekte mobiele telefoons])
A.L. Mertens in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 17, zaaknr. 08/05149, LJN BI5095: [inzake aan werknemers verstrekte mobiele telefoons] (2010), p. 4318-4368
533   Annotatie: BNB 2010, 51, (zaaknr. 08/01905, LJN BI0456: behoort voordeel uit een door ex-werkgever in 2005 ter beschikking gestelde auto tot het loon voor de inkomstenbelastin)
A.L. Mertens in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 4, zaaknr. 08/01905, LJN BI0456: behoort voordeel uit een door ex-werkgever in 2005 ter beschikking gestelde auto tot het loon voor de inkomstenbelasting? (2010), p. 1037-1054
534   Boek: Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 5e dr.
A.L. Mertens (2010), 407 p.
535   Boekredactie: Cases, materials and text on consumer law
H.W. Micklitz, J. Stuyck, E. Terryn (2010), p. XC, 597
536  download 484260 Artikel: Rechtspraak in het kort en actualiteiten
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 34 (2010), p. 110-112
537  download 484262 Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 34 (2010), p. 180-184
538  download 484258 Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 34 (2010), p. 33-36
539  download 484261 Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 34 (2010), p. 133-136
540  download 484263 Artikel: Rechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda, verschenen
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 34 (2010), p. 219-222