The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

461 tot 470 van 951
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 371 ... 441   451   461   471   481 ... 561 ... 661 ... 751 ... 851 ... 951

461   Annotatie: JV 2010, 163, (rolnummer 200903394/1/V6, LJN BL7836)
T. de Lange in: Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, Vol. 6, rolnummer 200903394/1/V6, LJN BL7836 (2010), p. 854-866
462   Annotatie: JV 2010, 179, (rolnummer 200902142/1/V6, LJN BL7833)
T. de Lange in: Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, Vol. 7, rolnummer 200902142/1/V6, LJN BL7833 (2010), p. 946-953
463   Annotatie: JV 2010, 257, (rolnummer 200902075/1/V6)
T. de Lange in: Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, Vol. 9, rolnummer 200902075/1/V6 (2010), p. 1286-1295
464   Artikel: Nederlands arbeidsmigratiebeleid en de Europese interne markt, een gestaag proces van toenadering
T. de Lange in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 58 (2010), p. 336-347
465   Hoofdstuk: Wet arbeid vreemdelingen
T. de Lange, I.H. van den Berg in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (2010), p. 749-799
466   Annotatie: 2010, 31, (Zaaknr. 08/5521: LJN BK4057)
B.B.B. Lanting in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 3, Zaaknr. 08/5521: LJN BK4057 (2010), p. 28-29
467   Hoofdstuk: Aanspraken op grond van de WW voor ambtenaren
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 277-304
468   Hoofdstuk: Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 851-865
469   Hoofdstuk: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
B.B.B. Lanting in: Socialezekerheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. - 2e dr. (2010), p. 837-849
470   Hoofdstuk: Bovenwettelijke werkloosheidsregeling sector Rijk
B.B.B. Lanting in: WW en ontslag (2010), p. 308-322