The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

331 tot 340 van 943
1 ... 91 ... 181 ... 281 ... 311   321   331   341   351 ... 371 ... 471 ... 561 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

331  download 216653 Rapport: Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media
W. Hins, G.-J. Zwenne (2010), p. 14
332  download 216655 Annotatie: Mf 2010, 15, (Moeders van Srebrenica/Minister van Defensie)
W. Hins in: Mediaforum, Vol. 22-5, Moeders van Srebrenica/Minister van Defensie (2010), p. 181-184
333   Rapport: Persvrijheidsmonitor Nederland 2009
W. Hins, M. Groothuis, C. Wiersma (2010), p. 108
334  download 216200 Hoofdstuk: Publieke media op internet: zorgplicht en concurrentievervalsing
W. Hins in: Het binnenste buiten: liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden (2010), p. 93-107
335   Artikel: De onrechtmatige daad in Boek 10 BW
A.A.H. van Hoek in: Maandblad voor Vermogensrecht, Vol. 20 (2010), p. 208-213
336   Artikel: Krombach–Bamberski of zoeken naar rechtvaardigheid op zijn Europees
A.A.H. van Hoek in: Ars Aequi, Vol. 59 (2010), p. 384-386
337   Annotatie: TvC 2010, , (Zaak C-180/06: [internationale bevoegdheid van de rechter, begrip consumentenovereenkomst, continuïteit EEX/Brussel I Verordening])
A.A.H. van Hoek in: Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, Vol. 1, Zaak C-180/06: [internationale bevoegdheid van de rechter, begrip consumentenovereenkomst, continuïteit EEX/Brussel I Verordening] (2010), p. 30-35
338   Hoofdstuk: Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO): uittreksel
A.A.H. van Hoek in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (2010), p. 819-821
339   Hoofdstuk: Verordening (EG) nr. 44/2001betreffende de rechterlijke bevoegdheid, der erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening): uittreksel
A.A.H. van Hoek in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (2010), p. 837-862
340   Hoofdstuk: Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
A.A.H. van Hoek in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (2010), p. 801-818