The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

261 tot 270 van 943
1 ... 91 ... 181 ... 241   251   261   271   281 ... 371 ... 471 ... 561 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

261   Hoofdstuk: Toelichting op de bijdragen en verantwoording van de opbouw
J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk, L.A. Mulders in: Rechten van het kind en autonomie (2010), p. 11-15
262  download 496395 Rapport: Ge├»ntegreerde dienstverlening in de keten van Werk en Inkomen: een historische analyse
M. de Graaf-Zijl, M. Beentjes, E. van Braak, Y. Hoogtanders (2010), p. 59
263  download 496396 Rapport: Uitzenden in tijden van crisis: bemiddeling en scholing door uitzendbureaus
M. de Graaf-Zijl, J. Braak, E. Folmer (2010), p. 39
264   Hoofdstuk: Heroverweging van art. 1:234 BW inzake de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen: met Nederlands/Belgische vergelijking
E. Gras in: Rechten van het kind en autonomie (2010), p. 77-90
265   Artikel: De rechterlijke toets van de interpretatie van beleidsregels
F.T. Groenewegen in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 2010 (2010), p. 85-92
266   Artikel: Opvang: kroniek
T. Groenewegen in: Asiel & Migrantenrecht, Vol. 2010 (2010), p. 39-41
267   Artikel: Procesrecht: kroniek
T. Groenewegen in: Asiel & Migrantenrecht, Vol. 2010 (2010), p. 542-545
268   Annotatie: RV 1950-2009 2010, 62, (Ne bis in idem: nr. 200206882/1)
T. Groenewegen in: Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, Ne bis in idem: nr. 200206882/1 (2010), p. 536-539
269   Annotatie: RV 1950-2009 2010, 63, (Referentprocedure: nr. 200306128/1)
T. Groenewegen in: Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, Referentprocedure: nr. 200306128/1 (2010), p. 540-543
270   Annotatie: RV 1950-2009 2010, 64, (Waterscheiding: nr. 200501749/1 en 200501767/1)
T. Groenewegen in: Rechtspraak vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009, Waterscheiding: nr. 200501749/1 en 200501767/1 (2010), p. 544-546