The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

201 tot 210 van 943
1 ... 91 ... 181   191   201   211   221 ... 281 ... 371 ... 471 ... 561 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

201  download 334751 Rapport: Moving towards balance: a study into duties of care on the internet
N.A.N.M. van Eijk, T.M. van Engers, C. Wiersma, C.A. Jasserand, W. Abel (2010), p. 129
202  download 334750 Rapport: Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet
N.A.N.M. van Eijk, T.M. van Engers, C. Wiersma, C.A. Jasserand, W. Abel (2010), p. 140
203   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 114 (2010), p. 6403-6404
204   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 116 (2010), p. 6513-6514
205   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 115 (2010), p. 6465-6466
206   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 117 (2010), p. 6564-6565
207   Hoofdstuk: Why legal scholarship must not leave constitutional practice to the social sciences
T. Eijsbouts in: The dynamics of constitutionalism in the age of globalisation (2010), p. 145-152
208   Artikel: 'Wir sind das Volk': notes about the notion of 'The people' as occasioned by the Lissabon Urteil
W.T. Eijsbouts in: European Constitutional Law Review, Vol. 6 (2010), p. 199-222
209   Artikel: 25 maart 1957: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
W.T. Eijsbouts in: Ars Aequi, Vol. 59 (2010), p. 117-119
210   Boek: Europees recht, algemeen deel: sinds het Verdrag van Lissabon. - 3e dr.
W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal, L.A.J. Senden, A.A.H. van Hoek, P.J. Kuijper, A.A.M. Schrauwen, R.H. van Ooik, H. Oosterom-Staples, M.C.B.F. de Visser, F.O.W. Vogelaar (2010), XVII, 403 p.