The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

201 tot 210 van 886
1 ... 81 ... 171   181   191   201   211   221 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

201   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 117 (2010), p. 6564-6565
202   Hoofdstuk: Why legal scholarship must not leave constitutional practice to the social sciences
T. Eijsbouts in: The dynamics of constitutionalism in the age of globalisation (2010), p. 145-152
203   Artikel: 'Wir sind das Volk': notes about the notion of 'The people' as occasioned by the Lissabon Urteil
W.T. Eijsbouts in: European Constitutional Law Review, Vol. 6 (2010), p. 199-222
204   Artikel: 25 maart 1957: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
W.T. Eijsbouts in: Ars Aequi, Vol. 59 (2010), p. 117-119
205   Boek: Europees recht, algemeen deel: sinds het Verdrag van Lissabon. - 3e dr.
W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal, L.A.J. Senden, A.A.H. van Hoek, P.J. Kuijper, A.A.M. Schrauwen, R.H. van Ooik, H. Oosterom-Staples, M.C.B.F. de Visser, F.O.W. Vogelaar (2010), XVII, 403 p.
206   Artikel: From confederacy to convoy: thoughts about the finality of the Union and its member states
W.T. Eijsbouts, M. Claes in: European Constitutional Law Review, Vol. 6 (2010), p. 1-5
207   Artikel: From the board: Scratch the currency and you will find the deal
W.T. Eijsbouts in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 37 (2010), p. 181-183
208   Hoofdstuk: Les Verts: de opkomst van het Europees Parlement en van de groene beweging, gesteund door een activistische rechter
W.T. Eijsbouts in: Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (2010), p. 166-171
209   Hoofdstuk: Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: 25 maart 1957
W.T. Eijsbouts in: Canon van het recht (2010), p. 137-140
210   Artikel: The EU and constitutional change: a research proposal: editorial
W.T. Eijsbouts, T.W. Beukers in: European Constitutional Law Review, Vol. 6 (2010), p. 335-338