The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

121 tot 130 van 951
1 ... 91   101   111   121   131   141 ... 181 ... 281 ... 371 ... 471 ... 561 ... 661 ... 751 ... 851 ... 951

121   Hoofdstuk: Enige reflecties over duurzame en eenduidige fiscale regelgeving
R.P.C. Cornelisse in: Wetgevingskunsten: vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010 (2010), p. 63-72
122   Artikel: Fiscale grensverkenning
R.P.C. Cornelisse in: NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 2010 (2010), p. 1-2
123   Boek: Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). - 6e dr.
R.P.C. Cornelisse (2010), IX, 114 p.
124   Rapport: Human rights standards for targeted sanctions
D. Cortright, E. de Wet (2010), p. 14
125  download 496384 Rapport: Coordination of national social security in the EU: rules applicable in multiple cross border situations
J. Cremers (2010), p. 45
126  download 521425 Artikel: Duitsland: stabiel aantal werknemerscommissarissen
J. Cremers in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 21 (2010), p. 4-
127  download 493307 Artikel: Het failliet van de hervormingsagenda: groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt
J. Cremers in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 21 (2010), p. 14-16
128  download 496385 Rapport: Non-standard employment relations or the erosion of workers' rights
J. Cremers (2010), p. 9
129  download 493309 Artikel: Note from the editor: [at risk: building workers' health]
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2010 (2010), p. 4-6
130  download 493304 Artikel: Note from the editor: [bricklaying is more than Flemish bond]
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2010 (2010), p. 4-6