The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

121 tot 130 van 943
1 ... 91   101   111   121   131   141 ... 181 ... 281 ... 371 ... 471 ... 561 ... 651 ... 751 ... 841 ... 941

121   Rapport: Human rights standards for targeted sanctions
D. Cortright, E. de Wet (2010), p. 14
122  download 496384 Rapport: Coordination of national social security in the EU: rules applicable in multiple cross border situations
J. Cremers (2010), p. 45
123  download 521425 Artikel: Duitsland: stabiel aantal werknemerscommissarissen
J. Cremers in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 21 (2010), p. 4-
124  download 493307 Artikel: Het failliet van de hervormingsagenda: groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt
J. Cremers in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 21 (2010), p. 14-16
125  download 496385 Rapport: Non-standard employment relations or the erosion of workers' rights
J. Cremers (2010), p. 9
126  download 493309 Artikel: Note from the editor: [at risk: building workers' health]
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2010 (2010), p. 4-6
127  download 493304 Artikel: Note from the editor: [bricklaying is more than Flemish bond]
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2010 (2010), p. 4-6
128  download 493311 Artikel: Note from the editor: [migrant labour in times of crisis]
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2010 (2010), p. 4-5
129  download 493310 Artikel: Note from the editor: [observatory]
J. Cremers in: CLR News, Vol. 2010 (2010), p. 4-6
130   Artikel: Rules on working conditions in Europe: Subordinated to freedom of services?
J. Cremers in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 16 (2010), p. 293-306