The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurM.F. Nouwen
TitelNTFR 2010, 664, (nr. 08/05396, LJN BL4476: ongedaan maken investering leidt niet tot desinvesteringsbijtelling)
TijdschriftNTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Jaargang11
Boek/bron titelnr. 08/05396, LJN BL4476: ongedaan maken investering leidt niet tot desinvesteringsbijtelling
Jaar2010
Pagina's40-41
ISSN13896423
RechtscollegeRechtbank. Den Haag
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdam Center for Tax Law (ACTL)
SamenvattingBelanghebbende vormt samen met haar dochtervennootschap, Y bv, een fiscale eenheid. Y bv heeft in 2002 een projectontwikkelaar de opdracht gegeven tot het leveren en installeren van onder meer vier warmtekrachtinstallaties (WKK’s). Y bv heeft de investering gemeld bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (Biwa). Uiteindelijk zijn er drie WKK’s van een ander type geleverd. De kostprijs daarvan was minder dan het door Y bv bij Biwa gemelde bedrag. Belanghebbende heeft SenterNovum geïnformeerd over de gewijzigde investeringen en heeft vervolgens een verklaring voor de drie WKK’s verkregen. Zij heeft met betrekking tot de WKK’s in haar aangiften 2003 en 2004 energie-investeringsaftrek in aftrek gebracht. In geschil is of er sprake is van een desinvestering die moet leiden tot een desinvesteringsbijtelling.
De rechtbank acht het enkele ongedaan maken van een investering onvoldoende om op grond daarvan een desinvesteringsbijtelling in aanmerking te nemen. Tevens is vereist dat ter zake van de (ongedaan gemaakte) investering investeringsaftrek in aanmerking is genomen. Aan dit vereiste voldoet naar het oordeel van de rechtbank slechts de investering in de drie WKK’s, waarvoor SenterNovem een verklaring heeft gegeven. Derhalve kan er met betrekking tot de eerste vier WKK’s geen desinvesteringsbijtelling plaatsvinden.
Soort documentAnnotatie
Document finderUvA-Linker