The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurM.F. Nouwen
TitelNTFR 2010, 2128, (nr. 07/01052, LJN BN2057: vorming administratiekostenreserve is niet toegestaan)
TijdschriftNTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Jaargang37
Boek/bron titelnr. 07/01052, LJN BN2057: vorming administratiekostenreserve is niet toegestaan
Jaar2010
Pagina's27-30
ISSN13896423
RechtscollegeHof Amsterdam
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdam Center for Tax Law (ACTL)
SamenvattingBelanghebbende (moedermaatschappij van een fiscale eenheid) vormt een passiefpost aangeduid als Administratiekostenreserve (AKR), die is bestemd voor toekomstige administratiekosten betreffende de premievrije periode van levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen. De AKR maakt op de fiscale balans van de fiscale eenheid deel uit van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen (VVP) en komt als zodanig niet voor in de fiscale aangiften en commerciƫle jaarrekeningen.
Het hof oordeelt dat de inspecteur niet heeft gehandeld in strijd met het Convenant, het Besluit reserve verzekeraars (BRV) en het Besluit winstbepaling en reservering verzekeraars (BWRV) door het doteren aan de AKR met ingang van het jaar 2004 niet meer toe te staan. Evenmin heeft de inspecteur het vertrouwensbeginsel geschonden. De inspecteur heeft bij de beƫindiging van zijn gedragslijn om de AKR te aanvaarden niet onredelijk gehandeld. De vorming van een AKR op grond van goed koopmansgebruik is evenmin toegestaan, nu belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kosten waarop de vorming van de AKR betrekking heeft binnen haar bedrijfsactiviteiten in voldoende mate bepaalbaar zijn.
Soort documentAnnotatie
Document finderUvA-Linker