The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurM.F. Nouwen
TitelNTFR 2010, 1003, (nr. 08/05274, LJN BL6160: lening aan dochter was op tijdstip aangaan zakelijk)
TijdschriftNTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Jaargang17
Boek/bron titelnr. 08/05274, LJN BL6160: lening aan dochter was op tijdstip aangaan zakelijk
Jaar2010
Pagina's34-36
ISSN13896423
RechtscollegeRechtbank. Breda
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdam Center for Tax Law (ACTL)
SamenvattingBelanghebbende heeft leningen verstrekt aan haar dochtermaatschappij Y bv. Deze dochtermaatschappij heeft op haar beurt de bedragen doorgeleend aan niet-gelieerde vennootschappen in Turkije. Bij de door belanghebbende aan Y bv verstrekte leningen zijn geen zekerheden verstrekt, wel is van 2001 tot en met 2003 rente betaald aan belanghebbende. In het onderhavige jaar is door belanghebbende de vordering op Y bv ten laste van het resultaat afgewaardeerd tot nihil.
In geschil is of de leningen terecht zijn afgewaardeerd en of de leningen op zakelijke gronden zijn verstrekt.
De rechtbank oordeelt dat bij de beoordeling of een lening op zakelijke gronden is verstrekt de omstandigheden op het moment van verstrekken beslissend zijn. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de leningen van Y bv aan de niet-gelieerde vennootschappen zakelijk zijn. Niet valt in te zien waarom de leningen van belanghebbende aan Y bv niet zakelijk zouden zijn. De rechtbank acht een rentemarge van 2% niet onzakelijk laag. Dat geen schriftelijke overeenkomst is verstrekt en geen zekerheden zijn gesteld maakt de lening niet onzakelijk.
Soort documentAnnotatie
Document finderUvA-Linker