The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

81 tot 90 van 904
1 ... 61   71   81   91   101 ... 171 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 811 ... 901

81  download 191510 Annotatie: NJ 2009, 454, (nr. R07/103HR: [Antilliaanse ontkenning van vaderschap])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 42, nr. R07/103HR: [Antilliaanse ontkenning van vaderschap] (2009)
82  download 191511 Annotatie: NJ 2009, 455, (nr. C-195/08 PPU: [Inga Rinau])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 42, nr. C-195/08 PPU: [Inga Rinau] (2009)
83  download 191512 Annotatie: NJ 2009, 456, (nr. 07/11447: [bevoegdheid curator Yukos Oil])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 42, nr. 07/11447: [bevoegdheid curator Yukos Oil] (2009)
84  download 191513 Annotatie: NJ 2009, 457, (nr. C-523/07: [Finse uithuisplaatsing])
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 42, nr. C-523/07: [Finse uithuisplaatsing] (2009)
85  download 181592 Artikel: The purpose of uniform choice-of law rules: the Rome II Regulation
T.M. de Boer in: Netherlands International Law Review, Vol. 56 (2009), p. 295-332
86  download 177481 Rapport: Aangrijpingspunten voor regulering van milieubelastende plaatsgebonden activiteiten in het licht van nationale en Europeesrechtelijke ontwikkelingen
M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse (2009), p. 75
87  download 177482 Rapport: Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning: het richtlijnvoorstel industriĆ«le emissies en de actualisatie van milieuvergunningen
M.N. Boeve, M.G.W.M. Peeters, M.A. Poortinga, R. Uylenburg (2009), p. 67
88   Hoofdstuk: Hoofdstuk 4: Plannen
M.N. Boeve in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 48-86
89   Hoofdstuk: Hoofdstuk 5: Milieukwaliteitseisen. Titel 5.1: Algemene bepalingen ten aanzien van milieukwaliteitseisen
M.N. Boeve in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 86-100
90   Boekredactie: Juridisering in het omgevingsrecht
M.N. Boeve, M.M. Bogaart (2009), p. 98