The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

831 tot 840 van 885
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 811   821   831   841   851 ... 881

831   Artikel: Discriminatie én staatssteun
P. Wattel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 2747-
832   Artikel: Fiscale beleidsconcurrentie
P. Wattel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 1197-
833   Hoofdstuk: Inleiding
P. Wattel in: Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr. (2009), p. 27-38
834   Artikel: Kapitaalverkeerd
P. Wattel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 2407-
835   Artikel: Rente
P. Wattel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 1887-
836   Artikel: Scheiding der machten
P. Wattel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 79-
837   Annotatie: BNB 2009, 84-86, (C-293/06: zaak Deutsche Shell)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 57-8, C-293/06: zaak Deutsche Shell (2009), p. 1435-1444
838   Hoofdstuk: Enige observaties van de vraagkant van prejudiciële verwijzing
P.J. Wattel in: Draaicirkels van formeel belastingrecht: opstellen, aangeboden aan prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen (2009), p. 333-343
839   Artikel: Exit exitheffing?
P.J. Wattel in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 663-
840   Hoofdstuk: Some remarks on the application of Community law, its legal effects and the relationship between these concepts
D. Weber in: Legal remedies in European tax law (2009), p. 469-480