The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

831 tot 840 van 904
1 ... 81 ... 171 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 811   821   831   841   851 ... 901

831   Artikel: De totstandkoming van het hedendaags militair operationeel recht
J.E.D. Voetelink, G.F. Walgemoed in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. 102 (2009), p. 195-212
832   Hoofdstuk: Militair operationeel recht: inleiding
J.E.D. Voetelink in: Handboek militair recht. - 2e dr. (2009), p. 281-299
833  download 176035 Hoofdstuk: Militair operationeel recht: verdieping
J.E.D. Voetelink in: Handboek militair recht. - 2e dr. (2009), p. 301-404
834   Artikel: From the board: The competition rules’ framework of the financial crisis
F.O.W. Vogelaar in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 36 (2009), p. 1-5
835  download 216682 Rapport: De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving: een verkennende studie naar mogelijkheden en knelpunten voor een correcte implementatie
E.M. Vogelezang-Stoute, M.N. Boeve, N.M. van der Grijp, F.A.G. Groothuijse, N.S.J. Koeman, L. van Middelkoop, M.G.W.M. Peeters, R. Uylenburg (2009), p. 143
836   Hoofdstuk: Hoofdstuk 1: Algemeen. Art. 1.1a-art. 1.4
E.M. Vogelezang-Stoute, A.M.E. Veldkamp in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 25-32
837   Hoofdstuk: Hoofdstuk 2: Adviesorganen. [Inleidende opmerkingen]
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 32-
838   Hoofdstuk: Hoofdstuk 2: Adviesorganen. § 2.3-§ 2.4
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 40-48
839   Hoofdstuk: Hoofdstuk 9: Stoffen en produkten
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (2009), p. 325-352
840   Annotatie: M en R 2009, 54, (C-552/07: [openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen])
E.M. Vogelezang-Stoute in: Milieu & Recht, Vol. 6, C-552/07: [openbaarheid proefvelden genetisch gemodificeerde organismen] (2009), p. 370-374