The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

71 tot 80 van 904
1 ... 51   61   71   81   91 ... 171 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 811 ... 901

71   Artikel: Direct vastgoed en de CCCTB
M.F.A. Blaauw, H. Vermeulen in: Vastgoed fiscaal & civiel: platform voor fiscale en juridische vastgoedzaken, Vol. 14 (2009), p. 1-5
72   Artikel: Politie: Parlement en wetgeving
T. Blom in: Delikt en Delinkwent, Vol. 39 (2009), p. 242-249
73   Artikel: Politie: Parlement en wetgeving
T. Blom in: Delikt en Delinkwent, Vol. 39 (2009), p. 634-635
74   Artikel: Politie: Parlement en wetgeving
T. Blom in: Delikt en Delinkwent, Vol. 39 (2009), p. 874-876
75   Artikel: Raadsman bij politieverhoor: rechtsvraag (339) formeel strafrecht
T. Blom in: Ars Aequi, Vol. 58 (2009), p. 784-
76   Hoofdstuk: Wetboek van Strafvordering. Boek 1: Algemeene bepalingen. Titel IVA-VE
T. Blom in: Strafvordering: de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 8e dr. (2009), p. 439-615
77  download 178679 Artikel: Part-time employment: a comparative analysis of Spain and the Netherlands
M. Blázquez Cuesta, N.E. Ramos Martín in: European Journal of Law and Economics, Vol. 28 (2009), p. 223-256
78   Rapport: CEN MetaLex workshop agreement: final
A. Boer, R. Hoekstra, E. de Maat, E. Hupkes, F. Vitali, M. Palmirani, B. Rátai (2009), p. 43
79  download 136073 Proefschrift: Legal theory, sources of law and the semantic web
A.W.F. Boer (2009), p. IV, 321
80  download 181591 Artikel: Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980
T.M. de Boer in: Tijdschrift voor familie- en Jeugdrecht, Vol. 31 (2009), p. 318-323