The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

761 tot 770 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 741   751   761   771   781 ... 801 ... 891

761   Artikel: De Hoge Raad maakt de weg vrij voor fiscaal geruisloos verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen
J.L. van de Streek in: FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, Vol. 21 (2009), p. 3-7
762   Artikel: Intrekking cassatieberoep inzake partiële belastingplicht vereniging: Staatssecretaris - Financiën 3 juli 2009 DGB2009/3012
J.L. van de Streek in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 2009 (2009), p. 20-
763   Artikel: Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief
J.L. van de Streek in: Fiscaal ondernemingsrecht, Vol. 2009 (2009), p. 37-61
764   Artikel: Twee baanbrekende arresten rond de antimisbruikbepaling bij reorganisaties
J.L. van de Streek in: Vakblad voor de MKB-adviseur, Vol. 2009 (2009), p. 27-31
765   Boek: Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting. - Studenteneditie. - 2009-2010
S.A.W.J. Strik, N.H. de Vries, J. Doornebal, Q.W.J.C.H. Kok, H. Koster, F.P.G. Pötgens, J.L. van de Streek, H. Vermeulen (2009), XLVIII, 793 p.
766   Artikel: Hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting van de toekomst: de CCCTB?
S.A.W.J. Strik, J.L. van de Streek in: Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, Vol. 2009 (2009), p. 45-51
767   Artikel: Modernisering van de Successiewet 1956: [deel 1]
J.P.M. Stubbé in: FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, Vol. 21 (2009), p. 3-8
768   Artikel: Modernisering van de Successiewet 1956: [deel 2]
J.P.M. Stubbé in: FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, Vol. 21 (2009), p. 3-9
769   Hoofdstuk: International criminal justice and models of the judicial process
B. Swart in: International criminal procedure: towards a coherent body of the law (2009), p. 93-118
770   Hoofdstuk: Modes of international criminal liability
B. Swart in: The Oxford companion to international criminal justice (2009), p. 82-93