The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

761 tot 770 van 904
1 ... 81 ... 171 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 741   751   761   771   781 ... 811 ... 901

761   Hoofdstuk: Introduction: From 'infancy' to emancipation? A review of the Court’s first practice
C. Stahn, G. Sluiter in: The emerging practice of the International Criminal Court (2009), p. 1-7
762   Boekredactie: The emerging practice of the International Criminal Court
C. Stahn, G.K. Sluiter (2009), p. xviii, 770
763  download 154332 Proefschrift: Publieke dimensies van privé-communicatie : een onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de overheid bij de bescherming van vertrouwelijke communicatie in het digitale tijdperk
W.A.M. Steenbruggen (2009), p. 367
764   Rapport: Comparing different weighting procedures for volunteer web surveys: lessons to be learned from German and Dutch WageIndicator data
S. Steinmetz, K. Tijdens, P. de Pedraza (2009), p. 49
765   Annotatie: JBN 2009, 3, (Rechterlijke en/of notariële tussenkomst bij de verdeling van een gemeenschap)
A.L.G.A. Stille in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 19-1, Rechterlijke en/of notariële tussenkomst bij de verdeling van een gemeenschap (2009), p. 8-10
766   Artikel: Rechterlijke en/of notariële tussenkomst bij de verdeling van een gemeenschap
A.L.G.A. Stille in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 2009 (2009), p. 8-10
767   Artikel: De Hoge Raad maakt de weg vrij voor fiscaal geruisloos verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen
J.L. van de Streek in: FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, Vol. 21 (2009), p. 3-7
768   Artikel: Intrekking cassatieberoep inzake partiële belastingplicht vereniging: Staatssecretaris - Financiën 3 juli 2009 DGB2009/3012
J.L. van de Streek in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 2009 (2009), p. 20-
769   Artikel: Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief
J.L. van de Streek in: Fiscaal ondernemingsrecht, Vol. 2009 (2009), p. 37-61
770   Artikel: Twee baanbrekende arresten rond de antimisbruikbepaling bij reorganisaties
J.L. van de Streek in: Vakblad voor de MKB-adviseur, Vol. 2009 (2009), p. 27-31