The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

661 tot 670 van 885
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 641   651   661   671   681 ... 701 ... 791 ... 881

661   Annotatie: JPF 2009, 88, (Huwelijkse voorwaarden: periodiek en finaal verrekenbeding, Uitleg, Haviltex-norm)
B.E. Reinhartz in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 5, Huwelijkse voorwaarden: periodiek en finaal verrekenbeding, Uitleg, Haviltex-norm (2009), p. 406-407
662   Annotatie: JPF 2009, 90, (Verdeling gemeenschap van goederen, Opzettelijk verzwijgen/zoekmaken/verborgen houden van vermogensbestanddelen, Zwart geld verbeurd aan de andere dee)
B.E. Reinhartz in: Jurisprudentie personen- en familierecht, Vol. 5, Verdeling gemeenschap van goederen, Opzettelijk verzwijgen/zoekmaken/verborgen houden van vermogensbestanddelen, Zwart geld verbeurd aan de andere deelgenoot, Benadeling gemeenschap (2009), p. 401-402
663   Artikel: Leidt mede-eigendom tot medeaansprakelijkheid bij schade, toegebracht door een onroerende zaak?
B.E. Reinhartz in: Tijdschrift Erfrecht, Vol. 2009 (2009), p. 77-79
664   Artikel: Ondersteuning van ouders: schenking, voldoening aan een natuurlijke verbintenis, of iets anders?
B.E. Reinhartz in: Tijdschrift Erfrecht, Vol. 10 (2009), p. 31-35
665   Hoofdstuk: Personen- en familierecht
B.E. Reinhartz in: Inleiding privaatrecht. - 10e dr. (2009), p. 487-534, 649
666   Hoofdstuk: Verrekenen: nominaal of naar evenredigheid?
B.E. Reinhartz in: In dienst van het recht grenzen verleggen: liber amicorum aangeboden aan prof. mr. Gr. van der Burght (2009), p. 185-198
667   Artikel: Wilsrechten en mede-eigendom
B.E. Reinhartz in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 2009 (2009), p. 3-4
668   Hoofdstuk: Rechtspositivisme en de functie van het recht
P. Rijpkema in: Als vuur: opstellen voor Govert den Hartogh ter gelegenheid van zijn emeritaat (2009), p. 91-108
669   Boekredactie: Inleiding in de rechtswetenschap
P.P. Rijpkema (2009), p. xvii, 526
670   Hoofdstuk: It's the law! Feminisme aan de rechtenfaculteit
E. van Roemburg, A. de Ruijter in: Vrouw & recht: de beweging, de mensen, de issues (2009), p. 155-159