The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

581 tot 590 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 561   571   581   591   601 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

581  download 207260 Hoofdstuk: Lezing 'Globalisering en rechtsstatelijke waarborgen'
P.A. Nollkaemper in: Globalisering en rechtsstatelijke waarborgen: de Grondwet als ankerpunt? Verslag van het symposium op 22 januari 2009 (2009), p. 7-13
582   Hoofdstuk: Transitie als benchmark
S. Nooteboom, J. van der Heijden in: De Nederlandse mainports onder druk: speuren naar ontwikkelkracht (2009), p. 195-207
583  download 161593 Proefschrift: The command responsibility doctrine in international criminal law and its applicability to civilian superiors
M.L. Nybondas-Maarschalkerweerd (2009), p. 293
584   Artikel: The right to appeal a judgment of the Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia
L. O'Neill, G. Sluiter in: Melbourne Journal of International Law, Vol. 10 (2009), p. 596-630
585   Hoofdstuk: Regulating lobbying in the European Union
D. Obradovic in: Lobbying the European Union: institutions, actors, and issues (2009), p. 298-334
586  download 183249 Artikel: De regeling inzake ambtshalve vermindering: toe aan herziening!
E.C.G. Okhuizen in: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, Vol. 11 (2009), p. 10-18
587   Boekredactie: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon
R.H. van Ooik, R.A. Wessel (2009), p. xii, 210
588   Artikel: Het Verdrag van Lissabon: balans en afsluiting
R.H. van Ooik, R.A. Wessel in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 57 (2009), p. 253-260
589   Hoofdstuk: Het Verdrag van Lissabon: balans en afsluiting
R.H. van Ooik, R.A. Wessel in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 189-202
590   Hoofdstuk: Het Verdrag van Lissabon: structuur en overzicht
R.H. van Ooik in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 3-13