The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

431 tot 440 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 411   421   431   441   451 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

431   Hoofdstuk: Genocide, oorlogsmisdrijven en foltering
J.K. Kleffner, W.N. Ferdinandusse in: Internationaal strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht Boek I Titel I, het Wetboek van Strafvordering Boek IV Titel X en XI en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante nationale en internationale regelgeving. - 3e dr. (2009), p. 2251-2347
432   Hoofdstuk: The collective accountability of organized armed groups for system crimes
J.K. Kleffner in: System criminality in international law (2009), p. 238-269
433   Boekredactie: Annotated leading cases of international criminal tribunals - Vol. 16: Timor-Leste: special panels for serious crimes 2003-2005
A. Klip, G. Sluiter (2009), p. 931
434   Boekredactie: Annotated leading cases of international criminal tribunals - Vol. 22: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005
A. Klip, G.K. Sluiter (2009), p. 855
435   Boekredactie: Annotated leading cases of international criminal tribunals - Vol. 24: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005-2006
A. Klip, G.K. Sluiter (2009), p. 1002
436   Hoofdstuk: Epiloog: Een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop
R. Klomp, T. Schiphof in: Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (2009), p. 130-139
437   Boekbespreking: Geen schooner vak dan de advocatuur
R. Klomp in: Advocatenblad, Vol. 89 (2009), p. 609- , Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen
438   Boekredactie: Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop
R. Klomp, T. Schiphof (2009), p. 144
439   Hoofdstuk: 'Deze ijdele praal': het handelsrecht in Nederland na de codificatie
R.J.Q. Klomp in: Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel = Bicentenaire du Code de Commerce: handelingen van het contactforum (23 februari 2007) "Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel" (2009), p. 105-161
440   Hoofdstuk: Artikel 43 AW-Artikel 43g AW: [Auteurswet: commentaar]
R.J.Q. Klomp in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar. - Suppl. 41 (2009), p. 41/57-41/92