The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

431 tot 440 van 885
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 411   421   431   441   451 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

431   Boekredactie: Annotated leading cases of international criminal tribunals - Vol. 24: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005-2006
A. Klip, G.K. Sluiter (2009), p. 1002
432   Hoofdstuk: Epiloog: Een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop
R. Klomp, T. Schiphof in: Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (2009), p. 130-139
433   Boekbespreking: Geen schooner vak dan de advocatuur
R. Klomp in: Advocatenblad, Vol. 89 (2009), p. 609- , Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen
434   Boekredactie: Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop
R. Klomp, T. Schiphof (2009), p. 144
435   Hoofdstuk: 'Deze ijdele praal': het handelsrecht in Nederland na de codificatie
R.J.Q. Klomp in: Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel = Bicentenaire du Code de Commerce: handelingen van het contactforum (23 februari 2007) "Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel" (2009), p. 105-161
436   Hoofdstuk: Artikel 43 AW-Artikel 43g AW: [Auteurswet: commentaar]
R.J.Q. Klomp in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar. - Suppl. 41 (2009), p. 41/57-41/92
437   Boekredactie: Burgerlijk wetboek 2009/2010. - 18e, herz. ed.
R.J.Q. Klomp, C. Mak (2009), p. xxiii, 782
438   Hoofdstuk: Expulsion and withdrawal of shareholders
H.J. de Kluiver, J. Roest in: The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (2009), p. 65-80
439   Artikel: A-factor en arbeidsmarkt: pretenties en consequenties van de nieuwe kantonrechtersformule
R. Knegt, F.H. Tros in: TRA: tijdschrift recht en arbeid, Vol. 1 (2009), p. 5-11
440   Artikel: Nieuwe kantonrechtersformule en ontslagkosten
R. Knegt, F. Tros in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 94 (2009), p. 536-539