The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

421 tot 430 van 898
1 ... 81 ... 171 ... 261 ... 351 ... 401   411   421   431   441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

421   Hoofdstuk: El tiempo de trabajo
M. van Klaveren, K. Tijdens, N. Ramos Martín in: Cuestiones para la negociación en Europa: un estudio comparativo entre países y sectores (2009), p. 29-68
422  download 169607 Boekredactie: Kollektivverhandlungen in Europa: ein Vergleich von Ländern und Wirtschaftszweigen
M. van Klaveren, K. Tijdens (2009), p. ix, 292
423   Hoofdstuk: Los salarios bajos
M. van Klaveren, K. Tijdens, N. Ramos Martin in: Cuestiones para la negociación en Europa: un estudio comparativo entre países y sectores (2009), p. 69-98
424   Hoofdstuk: Munkaidö
M. van Klaveren, K. Tijdens, N. Ramos Martin in: A kollektív alku kérdésköre Európában: országok és ágazatok összehasonlítása (2009), p. 33-69
425   Artikel: Reorganisaties in energiesector: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 20 (2009), p. 46-
426  download 477099 Artikel: Reorganisaties: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 20 (2009), p. 41-
427   Artikel: Retail jobs in the Netherlands: low pay in a context of long-term wage moderation
M. van Klaveren, W. Salverda, K. Tijdens in: International Labour Review, Vol. 148 (2009), p. 413-438
428  download 487674 Artikel: Vrouwen en deeltijdarbeid: loonwijzer
M. van Klaveren, K. Tijdens in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 20 (2009), p. 43-
429   Hoofdstuk: ICC (trigger mechanisms)
J. Kleffner in: The Oxford companion to international criminal justice (2009), p. 353-354
430   Hoofdstuk: Auto-referrals and the complementary nature of the ICC
J.K. Kleffner in: The emerging practice of the International Criminal Court (2009), p. 41-53