The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

31 tot 40 van 904
1   11   21   31   41   51 ... 81 ... 171 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 811 ... 901

31  download 155177 Artikel: Flexibele regels inzake uitkeringen: over doorbraak, restitutie & aansprakelijkheid
J. Barneveld in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 140 (2009), p. 693-701
32  download 162320 Hoofdstuk: Legal capital and creditor protection: some comparative remarks
J. Barneveld in: The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (2009), p. 81-102
33  download 155178 Artikel: PCM & private equity: over de rol van het vennootschappelijk belang bij vermogensonttrekkingen
J. Barneveld in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 140 (2009), p. 230-238
34   Artikel: Naschrift
R. Bartels, J. van den Boogaard in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 374-375
35   Artikel: Timelines, borderlines and conflicts: the historical evolution of the legal divide between international and non-international armed conflicts
R. Bartels in: International review of the Red Cross = Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 91 (2009), p. 35-67
36   Artikel: Recessie en rechtspraak
E. Bauw, F. van Dijk, F. van Tulder in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 94 (2009), p. 468-471
37  download 194120 Rapport: Analysis and comments on the Montenegrin draft Law on Electronic Media
S. Bašić Hrvatin, N. van Eijk (2009), p. 102
38   Hoofdstuk: Comments and discussion report
H. Beale in: Current issues in European financial and insolvency law: perspectives from France and the UK (2009), p. 155-158
39   Hoofdstuk: Emerging themes in the law of contract: negotiations and cause
H. Beale in: Reforming the French law of obligations: comparative reflections on the Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription ('the Avant-projet Catala') (2009), p. 413-416
40   Hoofdstuk: The drafting of the Academic Common Frame of Reference
H. Beale in: Der gemeinsame Referenzrahmen: Entstehung, Inhalte, Anwendung (2009), p. 35-47