The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

241 tot 250 van 885
1 ... 81 ... 171 ... 221   231   241   251   261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

241   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 113 (2009), p. 6352-6353
242   Artikel: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi Katern, Vol. 111 (2009), p. 6249-6250
243   Hoofdstuk: Fundering en geleding: Lissabon en de institutionele evolutie van de Unie
W.T. Eijsbouts in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 17-29
244   Boekbespreking: Review essay: Notes on comparative accountability
W.T. Eijsbouts in: Common Market Law Review, Vol. 46 (2009), p. 1757-1761 , Political accountability in Europe: which way forward? A traditional concept of parliamentary democracy in an EU context
245   Hoofdstuk: Rechtspreken in ketens: over de bijzondere positie van de rechter bij ketensamenwerking, in het bijzonder in de strafrechtsketen
F.W.H. van den Emster, E. Bauw, E.C.M. Bouman, R.C. Hartendorp in: De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank (2009), p. 231-241
246   Artikel: Eenvoud, evenwicht en een lager tarief vennootschapsbelasting: waar staan we een jaar later?
F.A. Engelen, H. Vording, S. van Weeghel in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 138 (2009), p. 953-959
247   Artikel: Met het oog op preventie? Over de relatie tussen gezondheidspreventie en compensatie van letselschade door het beroep
W. Eshuis in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 30 (2009), p. 85-87
248   Artikel: Schadeclaims hebben weinig effect op arbobeleid: beroepsziekten vaak gevolg slechte arbeidsverhoudingen
W. Eshuis, J. Popma in: Zeggenschap: tijdschrift over arbeidsverhoudingen, Vol. 20 (2009), p. 34-35, 37
249  download 176255 Rapport: Leerzame schadeclaims: leren van ‘worst case scenario’s’ als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten
W.A. Eshuis, M.H. Schaapman, N.J. Philipsen, J.R. Popma, G. van der Laan, J.G. Bakker, A.P. Nauta, B. Sorgdrager (2009), p. viii, 195
250   Hoofdstuk: Bestuursrechtspraak voor Jan & Alleman? Op weg naar een stelsel van subjectieve rechtsbescherming
B.J. van Ettekoven in: Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (2009), p. 71-128