The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

161 tot 170 van 904
1 ... 81 ... 141   151   161   171   181 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 811 ... 901

161  download 361864 Boek: Accumulated executive power in Europe: the 'most dangerous' branch of government in the European Union
D.M. Curtin (2009), 29 p.
162   Artikel: Ierland en het Verdrag van Lissabon: van 'nee' naar 'ja'?
D.M. Curtin in: Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, Vol. 57 (2009), p. 208-213
163   Hoofdstuk: Ierland en het Verdrag van Lissabon: van ‘nee’ naar ‘ja’?
D.M. Curtin in: De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon (2009), p. 85-96
164   Artikel: The European Parliament and EU democracy: a paradox
D.M. Curtin in: Ars Aequi, Vol. 58 (2009), p. 708-710
165   Boek: Bestuursrecht. - Dl. 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving. - 3e dr.
L.J.A. Damen, P. Nicolai, J.L. Boxum, K.J. de Graaf, J.H. Jans, A.P. Klap, A.T. Marseille, A.R. Neerhof, B.K. Olivier, B.J. Schueler, F.R. Vermeer, R.L. Vucsán (2009), 792 p.
166   Boek: Bestuursrecht. - Dl. 2: Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht. - 3e dr.
L.J.A. Damen, H.E. Bröring, K.J. de Graaf, A.T. Marseille, A.J.G.M. van Montfort, P. Nicolai, B.J. Schueler, H.B. Winter (2009), 453 p.
167   Hoofdstuk: Marktwerking en de borging van publieke belangen
E. van Damme, M.P. Schinkel in: Marktwerking en publieke belangen (2009), p. 1-22
168   Artikel: Een ‘gat’ in het BW: zand erover?
D. Dankers-Hagenaars in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2009 (2009), p. 101-102
169   Hoofdstuk: Ruis op de lijn! OPTA als derde in interconnectiegeschillen
D. Dankers-Hagenaars in: Derden in het contractenrecht (2009), p. 199-216
170   Hoofdstuk: Art. 3:54 (3.2.17c) Wijziging i.p.v. vernietiging bij misbruik van omstandigheden
D.L.M.T. Dankers-Hagenaars in: Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (2009), p. 82-83