The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

161 tot 170 van 885
1 ... 81 ... 141   151   161   171   181 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

161   Boek: Bestuursrecht. - Dl. 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving. - 3e dr.
L.J.A. Damen, P. Nicolai, J.L. Boxum, K.J. de Graaf, J.H. Jans, A.P. Klap, A.T. Marseille, A.R. Neerhof, B.K. Olivier, B.J. Schueler, F.R. Vermeer, R.L. Vucsán (2009), 792 p.
162   Boek: Bestuursrecht. - Dl. 2: Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht. - 3e dr.
L.J.A. Damen, H.E. Bröring, K.J. de Graaf, A.T. Marseille, A.J.G.M. van Montfort, P. Nicolai, B.J. Schueler, H.B. Winter (2009), 453 p.
163   Hoofdstuk: Marktwerking en de borging van publieke belangen
E. van Damme, M.P. Schinkel in: Marktwerking en publieke belangen (2009), p. 1-22
164   Artikel: Een ‘gat’ in het BW: zand erover?
D. Dankers-Hagenaars in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2009 (2009), p. 101-102
165   Hoofdstuk: Ruis op de lijn! OPTA als derde in interconnectiegeschillen
D. Dankers-Hagenaars in: Derden in het contractenrecht (2009), p. 199-216
166   Hoofdstuk: Art. 3:54 (3.2.17c) Wijziging i.p.v. vernietiging bij misbruik van omstandigheden
D.L.M.T. Dankers-Hagenaars in: Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (2009), p. 82-83
167   Hoofdstuk: Art. 6:229 (6.5.2.12) Voortbouwende overeenkomst
D.L.M.T. Dankers-Hagenaars in: Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (2009), p. 1049-1054
168   Hoofdstuk: Art. 6:230 (6.5.2.12a) Wijziging overeenkomst
D.L.M.T. Dankers-Hagenaars in: Vermogensrecht, Burgerlijk Wetboek. - 2e dr. (2009), p. 1054-1057
169   Artikel: Fiat lex: law, economics and (Roman) history
G. Dari-Mattiacci in: Tinbergen Magazine, Vol. 20 (2009), p. 13-16
170   Artikel: Least cost avoidance: the tragedy of common safety
G. Dari-Mattiacci, N. Garoupa in: Journal of Law Economics & Organization, Vol. 25 (2009), p. 235-261