The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

101 tot 110 van 885
1 ... 81   91   101   111   121 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 611 ... 701 ... 791 ... 881

101   Hoofdstuk: Rijksoctrooiwet 1995. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Art. 2a, 3
S.J.R. Bostyn in: Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen. - 3e dr. (2009), p. 413-423
102   Hoofdstuk: Rijksoctrooiwet 1995. Hoofdstuk 2: Behandeling van octrooiaanvragen. § 2: Verlening. Art. 25
S.J.R. Bostyn in: Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen. - 3e dr. (2009), p. 464-468
103   Hoofdstuk: Rijksoctrooiwet 1995. Hoofdstuk 4: Rechtsgevolgen van het octrooi. § 1: Rechten en verplichtingen van de octrooihouder. Art. 53a, 53b, 53c
S.J.R. Bostyn in: Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen. - 3e dr. (2009), p. 496-503
104   Hoofdstuk: Regulation of professional football in the EU: the European social dialogue as a basis for the creation of legal certainty
R. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 317-337
105   Hoofdstuk: The 'Kolpak' case: 'Bosman' times ten? Football fears the arrival of Bosman, Bosmanovic and Osman
R. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 227-246
106   Hoofdstuk: The 'Laurent Piau' case of the ECJ on the status of players’ agents
R. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 247-258
107  download 177108 Artikel: De Larosière report fails to tackle main issues
L.J. Brinkhorst, J-V. Louis, R. Smits in: EurActiv.com, Vol. 06-04-2009 (2009), p. 1
108   Artikel: Editorial
C. Brölmann in: International Community Law Review, Vol. 11 (2009), p. 1-2
109   Annotatie: ILDC 2009, 1073, (Secretary of State for Finance v X Inc, Final appeal judgment, Case No 35398 (LJN: AA7995))
C. Brölmann in: International law in domestic courts, Secretary of State for Finance v X Inc, Final appeal judgment, Case No 35398 (LJN: AA7995) (2009)
110   Annotatie: ILDC 2009, 852, (Dutch Seamen’s Welfare Foundation v Minister of Transport, Public Works, and Water Management, Higher appeal judgment, Case No 200410468/1 (LJN No AU0)
C. Brölmann in: International law in domestic courts, Dutch Seamen’s Welfare Foundation v Minister of Transport, Public Works, and Water Management, Higher appeal judgment, Case No 200410468/1 (LJN No AU0095) (2009)