The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

101 tot 110 van 898
1 ... 81   91   101   111   121 ... 171 ... 261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

101   Artikel: How biological is essentially biological? The referrals to the Enlarged Board of Appeal G 2/07 and G 1/08
S.J.R. Bostyn in: European Intellectual Property Review, Vol. 31 (2009), p. 549-558
102   Artikel: Patenting human embryonic stem cells in peril: the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 2/06
S.J.R. Bostyn in: Bio-Science Law Review, Vol. 10 (2009), p. 13-24
103   Hoofdstuk: Rijksoctrooiwet 1995. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Art. 2a, 3
S.J.R. Bostyn in: Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen. - 3e dr. (2009), p. 413-423
104   Hoofdstuk: Rijksoctrooiwet 1995. Hoofdstuk 2: Behandeling van octrooiaanvragen. § 2: Verlening. Art. 25
S.J.R. Bostyn in: Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen. - 3e dr. (2009), p. 464-468
105   Hoofdstuk: Rijksoctrooiwet 1995. Hoofdstuk 4: Rechtsgevolgen van het octrooi. § 1: Rechten en verplichtingen van de octrooihouder. Art. 53a, 53b, 53c
S.J.R. Bostyn in: Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografëeen van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen. - 3e dr. (2009), p. 496-503
106   Hoofdstuk: Regulation of professional football in the EU: the European social dialogue as a basis for the creation of legal certainty
R. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 317-337
107   Hoofdstuk: The 'Kolpak' case: 'Bosman' times ten? Football fears the arrival of Bosman, Bosmanovic and Osman
R. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 227-246
108   Hoofdstuk: The 'Laurent Piau' case of the ECJ on the status of players’ agents
R. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 247-258
109   Hoofdstuk: Agenda for a social dialogue in the European professional football sector
R.C. Branco Martins in: EU, sport, law and policy: regulation, re-regulation and representation (2009), p. 345-400
110  download 177108 Artikel: De Larosière report fails to tackle main issues
L.J. Brinkhorst, J-V. Louis, R. Smits in: EurActiv.com, Vol. 06-04-2009 (2009), p. 1