The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

91 tot 100 van 904
1 ... 71   81   91   101   111 ... 171 ... 271 ... 361 ... 451 ... 541 ... 631 ... 721 ... 811 ... 901

91   Boekredactie: Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht
M.N. Boeve, R. Uylenburg (2009), p. xviii, 485
92   Boek: Omgevingsrecht. - 2e dr.
M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse, V.M.Y. van 't Lam, W.G.A. Hazewindus, J.M.P. Janssen, N.S.J. Koeman, S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, R. Uylenburg, E.M. Vogelezang-Stoute (2009), xvii, 337 p.
93   Artikel: The Coordination of Water Quality Objectives and Carbon Reductions: the Possibilities for Less Stringent Objectives under the WFD and the IPPC Directive
M. Bogaart in: Journal of Water Law, Vol. 20 (2009), p. 186-194
94   Annotatie: M en R 2009, 36, (200706095/1)
M.M. Bogaart in: Milieu & Recht, Vol. 4, 200706095/1 (2009), p. 254-257
95   Rapport: A comparison between the provisions of the draft Common Frame of Reference and the European Commission’s proposal for a Consumer Rights Directive: how the CFR can improve the Consumer Rights Directive
T.Q. de Booys, C. Mak, M.W. Hesselink (2009), p. 62
96  download 178569 Hoofdstuk: EU contract law
T.Q. de Booys, M.W. Hesselink in: State of play and prospects for legal questions and parliamentary law: [report for the European Parliament, 28 April 2009] (2009), p. 45
97   Artikel: Bepalingen van internationaal recht in het Voorontwerp Insolventiewet: het territorialisme voorbij?
T.M. Bos in: Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, Vol. 2009 (2009), p. 169-175
98   Artikel: Grensgeschillen tussen de EEX-Verordening en de Europese Insolventieverordening
T.M. Bos in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 140 (2009), p. 553-559
99   Annotatie: JBN 2009, 61, (Yukos en de territorialiteit van een faillissement)
T.M. Bos in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. 19-11, Yukos en de territorialiteit van een faillissement (2009), p. 4-8
100   Artikel: Het Wetboek van Strafvordering
M. Bosch in: Ars Aequi, Vol. 58 (2009), p. 780-783