The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2009"

AuteurW.A.M. Steenbruggen
TitelPublieke dimensies van privé-communicatie : een onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de overheid bij de bescherming van vertrouwelijke communicatie in het digitale tijdperk
PromotorE.J. Dommering
Co-promotorA.J. Nieuwenhuis
Datum01-12-2009
Jaar2009
Pagina's367
ISBN978 90 7189 465 7
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Basisclassificatie-
SamenvattingVan oudsher geeft het communicatiegeheim de burger een rechtsmiddel tegen ongerechtvaardigde en willekeurige overheidsbemoeienis met zijn persoonlijke communicatie via post, telefonie en telegrafie. Daarmee garandeert dit grondrecht de burger een ‘staatsvrij’ domein waarin hij in beginsel kan zeggen en doen wat hij wil.
In het digitale tijdperk schiet een benadering van het communicatiegeheim waarin dit grondrecht louter als afweerrecht tegenover de overheid wordt gezien, in toenemende mate tekort. Nieuwe bedreigingen zijn ontstaan en ze komen niet alleen van de kant van de staat. Wil het communicatiegeheim geen lege huls worden, dan kan de staat niet simpelweg volstaan met onthouding, maar moet zij daarnaast actief ingrijpen om een effectieve en daadwerkelijke bescherming van het grondrecht te waarborgen.
Dit boek beantwoordt de vraag wat de staat moet doen om het communicatiegeheim, gelet op de liberalisering van de telecommunicatiesector en de opkomst van het Internet, ook in het digitale tijdperk effectief te beschermen.
TaalNederlands
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker