The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2009"

AuteursA.P. Klap, A.J.C. de Moor-van Vugt
TitelHoe verder met de Wet BIBOB?
TijdschriftNederlands tijdschrift voor bestuursrecht
Jaargang2009
Jaar2009
Nummer2/3
Pagina's31-39
ISSN09213554
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingVorig jaar is de Wet BIBOB geƫvalueerd door bureau Berenschot. Uit het evaluatierapport blijkt dat het gebruik van het BIBOB-instrumentarium langzaam aan toeneemt en dat er zelfs wordt gepleit voor uitbreiding van de reikwijdte van de wet. Toch blijken zich bij de
toepassing van de wet nog regelmatig problemen voor te doen, terwijl de waarborgen van betrokkenen nog steeds de achilleshiel van de wet vormen. In een reactie op het rapport hebben de Ministers van Binnenlandse zaken en Justitie eind 2008 aangekondigd dat de reikwijdte van de wet zal worden uitgebreid en voorstellen gedaan tot verbetering van de uitvoering. In dit artikel wordt - mede naar aanleiding van twee studiebijeenkomsten
najaar 2008 - de wet opnieuw kritisch tegen het licht gehouden.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker