The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

731 tot 740 van 825
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 711   721   731   741   751 ... 821

731   Annotatie: AB 2008, 273, (zaaknr. AWB 07/689, LJN BD2204: intrekking subsidie in het kader van de vaststelling)
I.C. van der Vlies in: Administratiefrechtelijke Beslissingen, Vol. 33, zaaknr. AWB 07/689, LJN BD2204: intrekking subsidie in het kader van de vaststelling (2008), p. 1416-1422
732   Hoofdstuk: Legislation in a global perspective
I.C. van der Vlies in: Lawmaking for development, explorations into the theory and practice of international legislative projects (2008), p. 133-144
733   Artikel: Vooraf "Commissie Sneller en beter"
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 19 (2008), p. 1151-
734   Artikel: Vooraf "Oordelen over kunst"
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 35 (2008), p. 2209-
735   Artikel: Vooraf “Cultuur en mededinging”
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2 (2008), p. 79-
736   Artikel: Vooraf “De constitutie”
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 13 (2008), p. 789-790
737   Artikel: Vooraf “Onderwijswetgeving"
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 9 (2008), p. 497-
738  download 132325 Artikel: Westers recht, open genoeg? Het preadvies van Kees Schuyt nader beschouwd
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 23 (2008), p. 1406-1412
739   Artikel: Toekomstige status van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak
J.E.D. Voetelink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 83 (2008), p. 2410-2413
740   Hoofdstuk: Dwanglicenties in mededingingsrechtelijk perspectief: brengt Microsoft ons verder?
F. Vogelaar in: Dommering-bundel. Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof.mr. E.J. Dommering (2008), p. 371-388