The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

731 tot 740 van 823
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 411 ... 491 ... 571 ... 651 ... 711   721   731   741   751 ... 821

731   Artikel: Vooraf "Commissie Sneller en beter"
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 19 (2008), p. 1151-
732   Artikel: Vooraf "Oordelen over kunst"
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 35 (2008), p. 2209-
733   Artikel: Vooraf “Cultuur en mededinging”
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2 (2008), p. 79-
734   Artikel: Vooraf “De constitutie”
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 13 (2008), p. 789-790
735   Artikel: Vooraf “Onderwijswetgeving"
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 9 (2008), p. 497-
736  download 132325 Artikel: Westers recht, open genoeg? Het preadvies van Kees Schuyt nader beschouwd
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 23 (2008), p. 1406-1412
737   Artikel: Toekomstige status van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak
J.E.D. Voetelink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 83 (2008), p. 2410-2413
738   Hoofdstuk: Dwanglicenties in mededingingsrechtelijk perspectief: brengt Microsoft ons verder?
F. Vogelaar in: Dommering-bundel. Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof.mr. E.J. Dommering (2008), p. 371-388
739   Artikel: Comments on Prof. Jacques Steenbergen’s contribution on "Proportionality in competition law and policy"
F.O.W. Vogelaar in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 35 (2008), p. 269-272
740   Annotatie: SEW 2008, T-170/06, (Alrosa Company Ltd t. Commissie)
F.O.W. Vogelaar in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 9, Alrosa Company Ltd t. Commissie (2008), p. 356-361